Forkynninga

Forkynninga

Forkynninga er ei avgjerande sak i ei  forsamling. Forkynninga skal bringa fram openberringa frå Gud. Forkynninga skal "tala som Guds Ord" i heile si breidde. Forkynninga trer fram i ulike nådegåver, særleg gjennom profetisk tale og lære forkynning. Utan Bibelsk forkynning døyr det sanne Gudslivet i ei forsamling.


I bedehusland har forkynninga tradisjon for å stå sterkt. I vår tid må det fokuserast på substansen i forkynninga som vert boren fram, for born, unge og eldre. Talen om å få det godt her i livet på ulike vis har fått ein dominerande posisjon, medan hovudspørsmåla om synd, dom og fortaping eller evig herlegdom er underkommunisert.

"Det herlige lys"

Egil Sjaastad, 2017


Alt vi forkynner, skal være i samsvar med Skriften. Skriften har en indre og ytre klarhet som predikanten skal rekne med. På en måte skal han slippe å være usikker på om det er Guds ord han har forkynt.  Likevel går det an å hente fram enkeltheter fra Skriften og sette dem sammen slik at det likevel ikke blir til åndelig hjelp, men til forvirring. Tilhøreren får ikke innsikt i sin egen åndelige tilstand og heller ikke hjelp til å anvende Ordet rett i sitt hjerte og liv. «Bare den er en rett forkynner som i tillegg til å presentere alle troens sannheter i samsvar med Skriften, også skjelner mellom ...


LES MEIR

Tankesmia bedehusforsamlingar