Dagens status

Dagens status

Malar, strategiar, mm. frå organisasjonane


Organisasjonane har utarbeidd mykje materiell til hjelp for lokalforsamlingane, nokre linkar til dette matreriellet:Forsamlingsmodellar IMF, NLM,NOR


Hovudside til dokument frå IMF


Bedehushandboka, IMF


Liturgiordningar for forsamlingar knytta til IMF/NLM/Normisjon


Liturgordningar, NLM

Tankesmia bedehusforsamlingar