Erfaringar

Erfaringar frå bedehusland


Det er etablert ei rekkje forsamlingar i bedehusland dei siste ti åra. Dei fleste finn vi på større stader, men også i bygdenorge finn ein nydanningar. Nedanfor vil vi samla erfaringar som er gjort, og oppfordrar forsamlingar til å dela sin situasjon, ved å senda inn eit notat som vi kan publisera.

Tankesmia bedehusforsamlingar