Gudstenesta

Gudstenesta / Søndagsmøtet

Søndagsmøtet med forkynninga er den viktigaste samankomsten i ei forsamling. Det å få ein fast struktur på dette møtet er også viktig. Den skal gje forsamlinga hjelp til å halda fast på dei sentrale sanningane i vår tru. Samstundes skal møtet vera ope for det aktuelle åndelege livet i forsamlinga, gjerne uttrykt gjennom nådegåvene og bøna. Mange stader går ein over til å kalla Søndagsmøtet for Gudstenesta.

Tankesmia bedehusforsamlingar